Intézmény bemutatása

vacimihaly2

A Mi Sulink…

Iskolánkat 1962-ben hívták életre, azzal a céllal, hogy a helyi általános iskolát 12 évfolyamos iskolává alakítsák át. Kezdetben az általános iskolával közös épületben működött gimnázium, közös volt a tantestület is, hiszen a két gimnáziumi osztály nem tudta volna elegendő órával ellátni a középiskolai tanárokat, de annyi egyetemet végzett tanár sem volt, amennyire szükség lett volna. A gimnáziumi osztályok bővülése miatt 1965 kérő őszén önálló épületbe költözhetett az iskola és önálló tantestület alakult.
A 70-es évek elejétől megállt a tanulói létszám növekedése, ezért a két szomszédos településen (Nagybátony-Kisterenye) működtetett két gimnáziumot összevonták 1973-ban. A Nagybátonyi Gimnázium 3 osztállyal és 4 tanárral költözött át Kisterenyére. Ekkor 11 osztály működött 20 fős tantestülettel.
Azóta minden évben decemberben, a költő születésének havában tartjuk meg iskolánk Váci rendezvényét, a Váci Napokat. A téli szünet előtti héten matematika, történelem és szavalóverseny zajlik, melyre a környék általános iskolásait is meghívjuk. Idegen nyelvi, anyanyelvi versenyek is zajlanak, régi hagyományai vannak a tanár-diák mérkőzéseknek is. a szünet előtti utolsó napon tartjuk a Váci Gálát, ahol tanulóink lépnek fel, ekkor kerül sor a díjak átadására is.
1993-ban a Művelődési Minisztérium elfogadta a tantestület által kidolgozott gimnáziumi tantervet, és engedélyezte az osztály indítását, így az 1993/94-es tanévtől gimnáziumunk 4 és 6 évfolyamos szerkezetűre módosult. A 6 évfolyamosok eredményesen szerepelnek a megyei- és országos tanulmányi versenyeken. Sokan tesznek közülük sikeres nyelvvizsgát.
Az ezredfordulóra a tanulói létszám csökkenésével csökkent a jó tanulók aránya is, de a gimnázium továbbra is betölti kettős funkcióját, a jó tanulókat felkészíti a felsőfokú tanulmányokra, a gyengébbeket pedig az érettségi vizsga letételében támogatja.
A 2005/2006-os tanévtől a Loránttfy Zsuzsanna Kollégiummal együttműködve részt veszünk a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi Programjában.
Azok a tanulók, akik 9. osztálytól végig kitűnő eredményt érnek el, a ballagáson a Váci-díjat vehetik át. Ugyanekkor adjuk át a Váci-jelvényt is, amelyet azok kapnak, akik legalább jelesek voltak és sokat tettek iskolánkért is.