Felvételizőknek

beiratkozas felhivas szoroanyag

4 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMI KÉPZÉS

 

tagozatkód létszám képzési forma
0004 34 fő 4 évfolyamos
FELVÉTELI NINCS!

4 évfolyamos képzés (0004)

A képzés célja a középszintű és az emelt szintű érettségire valamint a felsőfokú oktatásra, az érettségi utáni szakképzésre felkészíteni a tanulóinkat. Mindemellett olyan fontos képességek, készségek fejlesztése, amelyek segítenek tanulóinknak a mindennapi tanulásban, a munkában való elhelyezkedésben.

Hagyományosan jó kapcsolatot ápolunk a szülőkkel, egyénileg odafigyelünk minden tanulónkra.

Tanulóink nyugodt, biztonságos környezetben tanulhatnak.

Képzésünk általános gimnáziumi képzést nyújt.

Bemeneti mérést végzünk az új beiratkozók körében a tanév elején és e mérés eredménye alapján irányítjuk őket korrepetálásra, egyéni fejlesztésre.

Tanulóink 4 évig két idegen nyelvet tanulnak: angol és német nyelvet. A nyelvtanulást támogatandó külföldi önkéntes diák érkezik évente iskolánkba és aktívan részt vesz a tanórákon, beszélget a diákokkal, közös programokon vesznek részt. Görög, maláj, német és lengyel önkéntesek jártak már nálunk.

Fontosnak tartjuk, hogy az idegen nyelveken kívül a magyar nyelv és irodalmat valamint a matematikát is csoportbontásban tanulják diákjaink a sikeres érettségi érdekében

Az informatika tantárgy oktatása 9-12. évfolyamon csoportbontásban zajlik. A 2018/2019. tanévtől lehetőség nyílik emelt óraszámban tanulni a tantárgyat.

Az érettségi előkészítő foglalkozásokon heti plusz 1 órában készülhetsz a középszintű érettségire minden érettségi tárgyból.

Tanulóink sportkör keretében heti plusz 2 órában készülhetnek sportversenyekre. Megyei és országos versenyeken vehetsz részt. Testnevelés órán úszásoktatás is vár. Szervezünk továbbá házi sportversenyeket is.

!!!Új TANTÁRGY !!!

A katonai alapismeretek tantárgy tanulására a 2017/2018. tanévtől nyújt lehetőséget a gimnázium. A 9-10. évfolyamon heti 1-1 órában, a 11-12. évfolyamom heti 2-2 órában oktatjuk.

A tantárgynak tanítása során hangsúlyos szerepet kap az ifjúság hazaszeretetre, sport és küzdőszellemre nevelése, a közösségi, bajtársias érzés erősítése. Megismertetni a fiatalokkal a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervezetek életét, ezáltal kedvet csinálni az ez irányú továbbtanuláshoz.

A fiatalok megismerkednek napjaink kihívásaival Magyarország biztonsági és szövetségi politikáján keresztül. Az elmélet és a gyakorlat egyensúlyának megtartásával információkat szereznek egészségügyi, térkép- és tereptani, általános katonai ismeretekből és Magyarország honvédelmével kapcsolatos feladatairól.

A tantárgy hasznos az egyénnek, az iskolai közösségnek és a társadalomnak egyaránt, hiszen azoknak is használható tudásanyagot ad, akik nem kívánnak a Magyar Honvédségnél továbbtanulni.