Közzétételi lista

Az iskola nyitvatartása

szeptember – június    HÉTFŐ – PÉNTEK 07.30 – 16.00 óra
július – augusztus       SZERDA 09.00 – 12.00 óra

Felvételi

Felvételi vizsgát nem szervezünk. A jelentkezések elbírálása a tanulmányi eredmények alapján történik.

Nógrád Megyei Váci Mihály Gimnázium
képzési forma tagozatkód jellemzők felvehető létszám
gimnázium 04 4 évfolyamos 34 fő
gimnázium 05 5 évfolyamos Arany János Kollégiumi Program 26 fő

 Beiratkozás: 2017. június 22. csütörtök 10-15 óráig az iskola épületében mindkét képzési típus esetében.

 Díjfizetési kötelezettség

jogcím díjtétel
tandíj középfokú iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam harmadik és további alkalommal történő megismétlése estén;

a nem tanköteles tanulónak az iskolában a tanulmányi követelmények nem teljesítése miatt az évfolyam második alkalommal történő megismétlésekor fizetendő

158600 Ft/tanév

szociális helyzet alapján tandíjkedvezmény igényelhető jövedelemigazolással

független vizsga tanuló kérheti a független vizsgabizottság kijelölését tantárgyanként 3940 Ft
érettségi vizsga az érettségi bizonyítvány megszerzése vagy a tanulói jogviszony megszűnése után az érettségi vizsga, továbbá az adott vizsgatárgyból a tanulói jogviszony fennállása alatt az érettségi bizonyítvány megszerzése előtti sikertelen érettségi vizsga második vagy további javító- és pótló vizsgája középszintű érettségi esetén 17000 Ft

emeltszintű érettségi esetén

28000 Ft

 Pedagógusok munkaköre, iskolai végzettsége

létszám MUNKAKÖR VÉGZETTSÉG, SZAKKÉPZETTSÉG
1  magyar nyelv és irodalom, filozófia tanára magyar nyelv és irodalom, filozófia szakos középiskolai tanár
1 magyar nyelv és irodalom tanára magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár
1 tánc- és dráma tanára tánc- és drámapedagógus
1 testnevelés tanára testnevelő tanár
1 matematika és testnevelés tanára matematika szakos középiskolai tanár, testnevelő tanár
1 biológia, fizika tanára biológia-fizika szakos középiskolai tanár
2  angoltanár angol szakos nyelvtanár
2  történelem tanára történelem szakos középiskolai tanár
1 ének-zene tanára ének-zene szakos tanár
1 kémia, matematika tanára matematika – kémia szakos középiskolai tanár
1 némettanár, társadalomismeret tanára, német szakos nyelvtanár, történelem szakos általános iskolai tanár
1 némettanár német nyelvtanár
1  informatika tanára, rendszergazda informatika szakos középiskolai tanár
1 földrajz tanára földrajz szakos középiskolai tanár
1 rajztanár rajz szakos általános iskolai tanár
1 könyvtáros tanár informatikus könyvtáros

A nevelő és oktató munkát segítők száma, feladatköre, végzettsége

létszám szakképzettség, végzettség feladatkör
1 gépszerelő – géplakatos karbantartó
1 érettségi gazdasági ügyintéző
1 mérlegképes könyvelő iskolatitkár
2 nyolc általános takarító

Országos mérés, értékelés

2015. évi kompetenciamérés eredménye 10. évfolyam
szövegértés 1535
matematika 1498

Iskolai osztályok száma és létszáma

osztály létszám

2016/2017. 

osztályok száma: 5

9. előkészítő – AJKP 18
9.B 23
10.B 20
11.B 19
12.B 23

Le-és kimaradás, évfolyamismétlés

  2016.
Osztályok Évismétlésre utasított Kimaradt
9. előkészítő AJKP 0 0
9.B 5 0
10.B 2 11
11.B 0 10
12.B 0 2

 Az osztályozó vizsga tantárgyankénti, évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje

Vizsgák fajtái Vizsga követelménye Vizsga  ideje
Féléves osztályozó vizsga adott félév tantárgyi követelményei a helyi tanterv alapján félévzárás előtt 2 héttel
Év végi osztályozó vizsga adott félév tantárgyi követelményei a helyi tanterv alapján tanévzárás előtt 2 héttel
Előrehozott érettségire jogosító osztályozó vizsga az adott tantárgy hátralévő évfolyamainak anyaga április utolsó hete
Különbözeti vizsga iskolaváltás esetén a korábban nem tanult tantárgy teljes évi tananyagából legkésőbb az aktuális tanév végéig
Javító vizsga az adott tanév anyaga a tantárgyból augusztus utolsó két hete
Érettségi vizsga négy évfolyam anyagából a vonatkozó jogszabály szerint

Érettségi eredmények

Érettségi eredmények 2016. május-júniusi vizsgaidőszak
Tantárgy Eredmények
Angol nyelv 3
Biológia 3,25
Fizika 3
Informatika 2,33
Magyar nyelv és irodalom 3,27
Matematika 2
Német nyelv 3
Rajz és vizuális kultúra 3,5
Társadalomismeret 5
Testnevelés 1
Történelem 3,1

 A tanév fontos eseményei

Nap Felelős
Szeptember    
Első tanítási nap, Tanévnyitó ünnepély 1. (8 óra) Igazgató
Tanmenetek elkészítése 1. szaktanárok
Ügyelet megszervezése 2. igazgatóhelyettes
Bemeneti mérések 1-9. szaktanárok
Munkaközösségi értekezletek 1-9. Cziczka Zsanett, Horváthné Tajti Ágnes
Előzetes jelentkezés érettségi vizsgára 9. 11-12-es osztályfőnökök
ISK tömegsport terve 9. Bartus Róbert
Továbbtanulási tájékoztató 11. osztály 1-9. Horváthné Tajti Ágnes
AJKP erdei iskola – Mátrakeresztes 10-11. Bartus Róbert, Pilmayer Júlia
Útravaló pályázat 1-12. Tóth Zoltán Zénó
Szülői értekezlet és fogadó óra 12. igazgató, osztályfőnökök
Diákközgyűlés 14. Pilmayer Júlia
„Jó tanuló, jó sportoló” díj feltételeinek kidolgozása 15. Bartus Róbert, Tóth Zoltán Zénó
Osztályfőnöki munkatervek elkészítése 16. osztályfőnökök
Testnevelés felmentések leadási határideje 16. osztályfőnökök
Iskolai túra – Gólyaavató

Fenyvespuszta

21. Pilmayer Júlia
Munkaértekezlet  28. igazgató
Magyar Diáksport Napja 30. Bartus Róbert, Tóth Zoltán Zénó
AJKP, kollégiummal közös munkaterv elkészítése 30. Odler Bernadett
„Jó tanuló, jó sportoló” díj ismertetése a diákok számára 30 osztályfőnökök
középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározása 30-ig igazgató
„Kutatók éjszakája” 30. Horváthné Tajti Ágnes
9. és AJKP osztályos anyakönyv elkészítése 30. Bartus Róbert, Pilmayer Júlia
Honlap megújítása 30. tantestület
     
Október    
Állatok Világnapja 4. Pilmayer Júlia
Megemlékezés az aradi vértanukról 6. 10.B + osztályfőnök
Felvételi tájékoztató elkészítése 7. igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösségvezetők
Pályaválasztási kiállítás   igazgatóhelyettes
Október 31-e helyett munkanap

(hétfői órarend)

15. (szombat)  
Tagozatkódok megküldése, felvételi tájékoztató nyilvánosságra hozása az iskolai honlapon 20. igazgató
AJKP szülői értekezlet   Bartus Róbert, Odler Bernadett
Iskolai statisztika elkészítése   igazgató
Október 23-i ünnep 21. 11.B + osztályfőnök
Munkaértekezlet 26. igazgató
Utolsó tanítási nap 28. (péntek)  
Az ált. isk. értesítése a volt 8-os tanulók ered (9.,10 é.) KIR-ben   igazgató
AJKP-s tanulók tájékoztatása a középfokú felvételi eljárásról 28. Bartus Róbert, Odler Bernadett
     
November    
Őszi szünet 2-4.  
Első tanítási nap 7. (hétfő)  
Színházi előadás – Budapest   Cziczka Zsanett
Kiállítás   Horváthné Tajti Ágnes
Filharmónia koncertsorozat 1. előadása   Odler Bernadett
Váci Napok előkészítése 18. Tóth Zoltán Zénó
Nevelési értekezlet   igazgató
Kompetenciaméréshez adatok küldése az OH-nak 25. Kanyó Tiborné
Nyílt tanítási napok általános iskolások és szüleik részére (BEMUTATÓ ÓRÁK)   igazgatóhelyettes
Szülői értekezlet ált. isk. tanulók szülei részére   igazgató
Munkaértekezlet 30. igazgató
     
December    
Érettségi témakörök leadási határideje 1. érettségiztető szaktanárok, igazgatóhelyettes
Közösségi foglalkozások 6. Odler Bernadett
Honvédelmi tájékoztató 17 éven felülieknek   igazgató
Értesítés lehetséges bukásokról 9. osztályfőnökök
AJKP szülői értekezlet   Bartus Róbert
Váci Napok versenyei   Tóth Zoltán Zénó
Szalagavató próba – Főpróba   12.-es osztályfőnök
Utolsó nap, Váci Napok Zárása – Gála-műsor, eredményhirdetés 21. (szerda) igazgató, igazgatóhelyettes
Szalagavató 21. 12.-es osztályfőnök
Téli szünet dec. 22-jan. 2.  
     
Január    
Első tanítási nap 3. (kedd)  
Munkaértekezlet  4. igazgató
NETFIT felmérés megszervezése jan. 9-ápr. 30. Tóth Zoltán Zénó, Bartus Róbert
Szakmai ellenőrzés IKSZ-hez kacsolódóan jan. 2- márc. 31. igazgató, Horváth Bernadett, 9-12-es osztályfőnökök
Belső vizsga – írásbeli (magyar, matematika., történelem, angol nyelv, német nyelv) 9-12. igazgatóhelyettes
Általános felvételi eljárás kezdete 21.  
Első félév vége, Osztályozó értekezlet 20. Igazgató
Magyar kultúra napja 20. Veresné Bolcsó Bernadett
Érettségi jegyző kijelölése 20. igazgató
Munkaértekezlet  25. igazgató
Félévi értesítő osztásának határnapja 27. osztályfőnökök
Félévi értekezlet 30. Igazgató
     
Február    
AJTP értesíti a felvételizőket (AJKP-ba átvétel lehetősége)   igazgatóhelyettes
Diákközgyűlés   Pilmayer Júlia
Középfokú iskolákba való jelentkezés határideje 15. Bartus Róbert, Odler Bernadett
Érettségi jelentkezési lapok beadási határideje 15. 12-es oszt.f. + jegyző
Felsőfokú felvételi jelentkezés határideje 15. 12-es osztályfőnök
Filharmónia koncertsorozat előadása   Odler Bernadett
Sítábor   Bartus Róbert, Odler Bernadett
Munkaértekezlet  23. igazgató
Megemlékezés a kommunizmus áldozatairól 24. Veresné Bolcsó Bernadett, Nagy Tibor
     
Március    
Pénzügyi tudatosság és gazdálkodás hete 6-10. Horváth Bernadett
Nőnap 8.  
A felvételi jegyzék nyilvánosságra hozása 10. igazgató
Március 15. megemlékezés 14. 12.B + osztályfőnök
Tanulói adatlapok módosítási lehetősége 16-17. Bartus Róbert, Odler Bernadett
A Hivatal elküldi a jelentkezettek névsorát 23.  
Munkaértekezlet  29. igazgató
     
Április    
Diáknap 3. ?  
A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját. 4.  
Az ideiglenes felvételi jegyzék megküldése OH-nak 7. igazgató
Roma kultúra napja 7. AJKP + Odler Bernadett
Költészet napja 11. Cziczka Zsanett
Megemlékezés a holokausztról 12. Horváth Bernadett
Utolsó tanítási nap 12.(szerda)  
Tavaszi szünet 13-18.  
Első tanítási nap 19. (szerda)  
Az egyeztetett felvételi jegyzéket 19.  
Filharmónia koncertsorozat előadása   Odler Bernadett
Fogadó óra és szülői értekezlet (12. évf.) 20. ofő-k és szaktanárok
Föld napja vetélkedő 21. Pilmayer Júlia
Osztályozó vizsga, különbözeti vizsgák 25-27. igazgatóhelyettes
A leendő 11-12. évf. „ fakultáció”-választás 26. igazgatóhelyettes
A jelentkezők és az ált. isk. értesítése a felvételről 26. igazgatóhelyettes
Nevelési értekezlet   igazgató
Munkaértekezlet  26. igazgató
     
Május    
Ballagási próba 2. 12.-s osztályfőnök
12. évf. osztályozó értekezlete (utolsó tanítási nap a végzősöknek) 4. igazgató
Bizonyítványok, törzslapok megírása, összeolvasása 5. 12-es osztályfőnök
Ballagás 5. igazgató
Rendkívüli felvételi eljárás kiírása máj. 2-aug. 31. igazgató
Érettségi szünet alsóbb évfolyamosoknak 8-10. igazgató
Írásbeli érettségi vizsgák:    
– magyar nyelv és irodalom 8. (8 óra  
– matematika 9. (8 óra)  
– történelem 10. (8 óra)  
– angol nyelv 11. (8 óra)  
– német nyelv 12. (8 óra)  
– informatika 15. (8 óra)  
– biológia 16. (8 óra)  
– földrajz 19. (14 óra)  
Értesítés lehetséges bukásokról 20. osztályfőnökök
Leendő 11.-12. évf.-ok „fakt”-ra jelentkezés 20. 10-11-es osztályfőnökök
Osztálykirándulások    
Kompetencia-mérés 24. (szerda) Kanyó Tiborné
Munkaértekezlet  24. igazgató
Érettségi írásbeli dolgozatok javítási határideje 31. érettségiztető szaktanárok
     
Június    
NETFIT eredmények feltöltése 1. Tóth Zoltán Zénó, Bartus Róbert
Írásbeli megtekintése    
Nemzeti összetartozás napja 2. 9.B + osztályfőnök
Emelt szintű szóbeli érettségi vizsga 8-15.  
Írásbeli dolgozatok küldése   igazgató, jegyző
Jegyek lezárása 14.  
Osztályozó értekezlet 14. igazgató
Utolsó tanítási nap 15.  
Bizonyítványok, törzslapok megírása, összeolvasása 20. osztályfőnökök
Tanévzáró ünnepély 21. (szerda) Tóth Lászlóné
Beiratkozás 22. igazgató
Szóbeli érettségi – 12.B 26-28. jegyző
Érettségi iratok küldése elektronikusan (5 napon belül)   jegyző
Javító vizsgák, különbözeti vizsgák tantárgyi témaköreinek leadása 29. igazgatóhelyettes
Tanévzáró értekezlet 30. igazgató
     
Július    
Érettségi iratok küldése (15 napon belül)   jegyző
     
Augusztus    
Tanárok jelentkezése, alakuló értekezlet 21. igazgató
Javítóvizsgák, különbözeti vizsgák 24-25. igazgatóhelyettes
Tanévnyitó értekezlet 29. igazgató

 A pedagógiai-szakmai ellenőrzés megállapításai